•Ots Temizlik Takım Ruhu:

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu

•Ots Temizlik Tutku
Yaptığımız her işi tutkuyla yaparız.

•Ots Temizlik Saygı

Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız.
Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz. Değişik olana sempati ile yaklaşırız.
Şirket içinde yoğun bir işbirliği yaşar, bilgi ve birikimlere yapıcı tepkiler veririz.
Müşterilerimizi, onların istek ve ihtiyaçlarını öngören, beklentilerini aşan mükemmellikte ürün ve hizmetlerle hayranlık derecesinde memnun ederiz.

•Ots Temizlik Dürüstlük

Davranışlarımızın temelini dürüstlük, adalet ve güvenilirlik oluşturur.
Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız.
Sözümüzü tutarız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz.
Sorumluluk üstlenir, birlikte verilen kararları savunuruz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz.
Süreklilik ilkesi bize yol gösterir. Şirketin karlı büyümesiyle topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzun gereklerini aynı zamanda gerçekleştirmeye çalışırız.

• Ots Temizlik Disiplin

Sonuçlara odaklanır, her zaman azim ve kararlılıkla bizi başarıya götürecek çözümleri ararız.
Alınan kararlara ve planlanan sürelere uyarız. Bir karar alındığında ona tam destek veririz.
Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırır, hızlı ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçeriz.
Şirket bünyesindeki örnek uygulamaları aktif olarak paylaşır, performansımızı geliştirmek için sürekli fırsatlar ararız.
Şirket çıkarlarını bireysel menfaat ve bölüm çıkarlarının önünde tutarız